Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksE-Undi

SISTEM DAN APLIKASI MUDAH ALIH E-UNDI BAGI MAJLIS PENGUNDIAN DAN PEMILIHAN CALON-CALON PENGHULU MUKIM DAN KETUA KAMPONG (PMKK)
E-Undi PMKK ialah sistem berasaskan web yang dapat digunakan bagi pembuangan undi untuk memilih calon-calon Penghulu Mukim dan Ketua Kampung sebagai alternatif tambahan kepada kaedah pembuangan undi yang sedia ada iaitu secara konvensional.

Penduduk-penduduk kampong bolehlah mendaftar sebagai pengundi dengan menggunakan Aplikasi Mudah Alih E-Undi PMKK dengan memuat turun dari “App Store” atau “Google Play”. Aplikasi mudah alih E-Undi PMKK ini boleh diakses menggunakan akaun e-Darussalam.