Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerkhidmatan


Senarai perkhidmatan Utama Jabatan Daerah Belait dan TPOR


 1. MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN LESEN ESTABLISMEN KECANTIKAN DAN KESIHATAN (EKK) DI BAWAH KAWALAN JABATAN DAERAH BELAIT - 1 Hari
 2. MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK MEMBAHARUI LESEN ESTABLISMEN KECANTIKAN DAN KESIHATAN (EKK) DI BAWAH KAWALAN JABATAN DAERAH BELAIT - 1 Hari
 3. MEMPROSES PERMOHONAN-PERMOHONAN MENDIAMI PERUMAHAN KERAJAAN BAGI PEGAWAI DAN KAKITANGAN KERAJAAN – 10 Hari
 4. MEMPROSES PERMOHONAN PENYEWAAN DAN PENGGUNAAN DEWAN-DEWAN JABATAN DAERAH BELAIT - 1 Hari


Senarai perkhidmatan Utama Jabatan Daerah Belait dan Tanpa TPOR

 

 1. MENYELARAS PERLANTIKAN PENGHULU MUKIM, KETUA KAMPUNG DAN KETUA RUMAH PANJANG YANG BARU SERTA PERLANTIKAN DAN PEMBUBARAN AHLI-AHLI MPMK
 2. MENYELARAS AKTIVITI-AKTIVITI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG
 3. MENERIMA DAN MENYELARAS ADUAN-ADUAN DARIPADA PENGHULU-PENGHULU MUKIM DAN KETUA-KETUA KAMPUNG SERTA ORANG RAMAI KEPADA AGENSI-AGENSI BERKAITAN
 4. MENYELARAS AKTIVITI PEREKONOMIAN MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG MELALUI PROJEK SATU KAMPUNG SATU PRODUK
 5. MEMASTIKAN PENGHULU MUKIM, KETUA KAMPUNG DAN KETUA RUMAH PANJANG MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING
 6. PERMOHONAN MENDAPATKAN PETAK TAMU DAN UNIT KEDAI DI BANGUNAN KERAJAAN
 7. MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN PUSAT PENGURUSAN BENCANA DAERAH BELAIT (DDMC)
 8. TATACARA PEMELIHARAAN ASET-ASET DI BAWAH KAWALAN JABATAN DAERAH BELAIT