Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

MAJLIS DIKIR SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ALAIHI WASSALAM BAGI KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DI DALAMNYA BAGI TAHUN 1445H/2023M DI DAERAH BELAIT


DSC06846M.jpg

KUALA BELAIT, 21 September 2023 - Majlis Dikir Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di dalamnya bagi Tahun 1445H/2023M di Daerah Belait telah diadakan pada hari Khamis, 05 Rabiulawal 1445 bersamaan dengan 21hb. September 2023 bertempat di Masjid Sungai Teraban.

Hadir selaku Tetamu Kehormat Majlis ialah Yang Mulia Awang Abdul Walid bin Haji Matassan, Setiausaha Tetap (Perbandaran dan Daerah), Kementerian Hal Ehwal Dalam NegeriDSC06824M.jpg

DSC06822M.jpgDSC06838M.jpgDSC06829M.jpg 

.DSC06844M.jpg

Turut hadir di majlis tersebut ialah Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan, Pegawai-Pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di dalamnya serta Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung, Ahli-Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung.


Created at 15/11/2023 15:13 by Mohammad Rushdi Bin Jahis
Last modified at 15/11/2023 15:53 by Mohammad Rushdi Bin Jahis