Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Pentadbiran dan Kewangan

 

UNIT KEWANGAN

CARTA ORGANISASI.jpg

 

 FUNGSI DAN PERANAN UNIT KEWANGAN

 1. Memantau peruntukan-peruntukkan dan perbelanjaan jabatan
 2. Mempastikan peruntukkan yang digunakan bersesuaian dengan tajuk yang dibenarkan
 3. Menyediakan rang pebelanjaan tahunan jabatan
 4. Menyelia dan memantau tugas-tugas harian unit kewangan
 5. Mempastikan kutipan hasil jabatan dihantar terus ke bank tiap-tiap hari
 6. Membuat laporan kutipan dan tunggakan hasil

PERKHIDMATAN-PERKKHIDMATAN UNIT KEWANGAN

 1. Menyediakan gaji bagi semua pegawai/kakitangan ,penghulu, ketua kampung dan ketua rumah panjang yang bergaji bulan/open vote/gaji hari.
 2. Memprosis semua elaun-elaun memangku pegawai dan kakitangan jabatan
 3. Menyediakan purchase order (p.o) bagi setiap pembelian dan pesanan melalui sistem tafis
 4. Menyediakan pembayaran kerja lebih masa dan elaun perjalanan
 5. Membuat baucer pembayaran melalui sistem tafis
 6. Bertanggungjawab keatas pembelian barang-barang kegunaan pejabat
 7. Mendaftar semua aset-aset jabatan dalam inventori
 8. Mengawal keluar masuk barang-barang yang dibekalkan

 

UNIT PERKEMBANGAN TENAGA MANUSIA

 

hrd.jpg

FUNGSI DAN PERANAN UNIT PERKEMBANGAN TENAGA MANUSIA

 

Dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta  meningkatkan kemahiran  Pegawai-Pegawai dan Kakitangan-Kakitangan di Jabatan ini,

Memastikan Pegawai dan Kakitangan di Jabatan ini melengkapi latihan yang terancang jumlahnya 100 jam dalam setahun.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB : 

1.       Merancang, menyelaras, menjadual dan melaksana urusan pencalonan, pemilihan dan pemprosesan pegawai dan kakitangan yang mengikuti krusus di Instiusi Perkhidmatan Awam.

2.       Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus/program 'In House Training" dengan sesuatu peruntukkan yang dibenarkan. ( sebanyak $10,000.00 bagi tahun 2012-2013.)

3.       Membuat pencalonan dan memproses pemilihan pegawai dan kakitangan bagi menghadiri kursus / taklimat / ceramah / seminar yang ditawarkan oleh Kementerian atau Jabatan Kerajaan dan agensi-agensi lain.

4.       Menguruskan dan pemprosesan pengambilan Pekerja Bergaji Hari.

5.       Menyediakan dan mengemaskini rekod Latihan Pegawai dan Kakitangan.

6.       Memproses permohonan Latihan Dalam Perkhidmatan di luar dan dalam negeri bagi pegawai dan kakitangan Jabatan

7.       Mengatur dan menguruskan penempatan penuntut-penuntut (attachment) yang ditempatkan ke Jabatan ini